ERNST PROST FOUNDATION FOR AFRICA tar fatt på arbeidet

Stiftelsen jobber fra Tyskland med å hjelpe barn i Afrika

Ulm, juli 2015Ernst Prost im Interview kl – «Det at vi kan starte arbeidet vårt på Nelson Mandelas fødselsdag er et godt tegn», sier Ernst Prost, grunnleggeren av stiftelsen ERNST PROST FOUNDATION FOR AFRICA. «Vi akter å sørge for at hjelpen vår i Afrika kommer riktig frem.» Ernst Prost har donert en halv million euro fra sin egen private formue til dette initiativet.

Stiftelsen ble grunnlagt etter et besøk i Sør-Afrika, der Ernst Prost åpnet et daghjem i et slumkvarter. «All den lidelsen, nøden, fattigdommen og håpløsheten jeg så der nede, er bare mulig å bekjempe gjennom konkrete tiltak.»

Ernst Prost avfeier innvendingen om at én stiftelse alene ikke kan få bukt med nøden i Afrika. «Når problemene virker uoverkommelige, er det desto mer grunn til å gripe tak i dem i stedet for å flykte fra dem. Selvsagt kan vi ikke løse alle vanskene til et helt kontinent. Men hvis vi kan hjelpe noen barn med å få en selvbestemt fremtid, har vi allerede oppnådd mye.»

Å være der for hverandre – det er det som er «ubuntu». I bantisk språk brukes ubuntu om medmenneskelighet, nestekjærlighet og fellesskapsfølelse. Samtidig uttrykker det individet som en del av en større helhet. Ubuntu beskriver et universelt bånd som knytter sammen all menneskelighet.

Pengene fra stiftelsen går uavkortet til barna i Afrika. «Vi vil ikke bruke penger på administrasjon og byråkrati. Hver eneste euro skal komme barna til gode», sier Ernst Prost. Administreringen av stiftelsen blir gjort på frivillig basis.

Stiftelsen har hovedsete i Tyskland. Hjelpeprosjektene plukkes ut i tett samarbeid med tyske hjelpeorganisasjoner som for eksempel Joint Aid Management, som jobber for å bekjempe hungersnød blant afrikanske skolebarn. Ernst Prost: «Vi ønsker å bidra til at underprivilegerte barn skal få et fremtidsperspektiv, og senere kunne stå støtt på begge bein i livet.»

Dette er Ernst Prosts andre stiftelse. Den første stiftelsen ble grunnlagt for nesten fem år siden, og hjelper folk i Tyskland som har havnet i en vanskelig livssituasjon uforskyldt.

Kontaktinformasjon:
LIQUI MOLY GmbH
Peter Szarafinski
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
Germany
Tel.: +49 7 31/14 20 189
Fax: +49 7 31/14 20 82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download press release
Download photo